Wettelijke informatie

Algemene informatie

Lijst van de bedrijven en hotels per bedrijf.
Hobbit nv
Sparrenweg 90
3980 Tessenderlo
+32/ 13 32 62 17
info@hobbithotels.be
BTW BE 0451 742 658

Hobbit Hotel Mechelen
Battelsesteenweg 455F
2800 Mechelen
+32/ 15 27 20 27
mechelen@hobbithotels.be
Uitgebaat door
MONAZA bv
Battelsesteenweg 455F
2800 Mechelen
+32/ 2 709 78 00
mechelen@hobbithotels.be
BTW BE 0800 497 448

Hobbit Hotel Zaventem
Jozef Van Damstraat 85
1932 Zaventem
+32/ 2 709 78 00
zaventem@hobbithotels.be
Uitgebaat door
SHIRIS vof
Jozef Van Damstraat 85
1932 Zaventem
BTW BE 1005 009 278

Disclaimer

De bedrijven van de Hobbit Hotels groep aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar op deze site wordt verwezen.

Auteursrecht

Hobbit Hotels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de verstrekte informatie voor. De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze site worden beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Webmaster/Website creatie: Motionmill

Website : www.motionmill.com
Bedrijf: Motionmill bv
Adres: Grotesteenweg 91, 2600 Antwerpen-Berchem
Tel.: +32/ 3 286 80 40
E-mail: info@motionmill.com
BTW: BE 0456.467.944

Hosting: Combell

Website: www.combell.com
Bedrijf: Combell nv
Adres: Skaldenstraat 121, 9042 Gent
Tel.: +32/ 9 218 79 79
E-mail: support@combell.com
BTW: BE 0541 977 701

Hobbit Hotels